het eerste idee is vaak niet het slechtste
  • artikelen | 
  • 08 | 
  • het eerste idee is vaak niet het slechtste | 
  •